SAS ökningstakt av antalet passagerare mattades av

SAS. Foto: Rikard Jansson

SAS ökade antalet passagerare med 1,4 procent till 2,64 miljoner under oktober, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 4,4 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 1,0 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 4,8 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 0,6 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 2,4 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 74,6 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 78,0 procent.

SAS oktober, 2018 september, 2018
Passagerare, miljoner 2,64 2,68
Passagerare, förändring i procent 1,4 4,4
RPK, förändring i procent -1,0 4,8
ASK, förändring i procent -0,6 2,4
Kabinfaktor, i procent 74,6 78,0

Lars Johansson, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.