“Ser inte så mycket uppsida för cykliska aktier”

PO Nilsson på PriorNilsson ser inte så mycket större uppsidepotential för cykliska aktier, då fondbolaget bedömer att vi står inför en konjunktur som blir lite svagare framöver. Det framgår av en månadsrapport.

 

“Hoppet om en stark börs får i så fall byggas på att ett avtal kommer på plats mellan USA och Kina samt en mjukare hållning från centralbankerna”, säger förvaltaren. 
Rapporterna från bolagen som rapporterat blev bättre än förväntan enligt PO Nilsson, och analytikerna fick därför höja sina estimat något. 

“Kommentarerna från bolagen var att den närmaste tiden ser efterfrågan totalt sett stabil ut med en industrikonjunktur som planar ut på en hög nivå. Den Nordamerikanska marknaden stack ut som väldigt stark för många av de exportorienterade bolagen”, kommenterar förvaltaren. 

Den amerikanska centralbankschefen uttryckte sig under januari mycket mjukare om ränteutvecklingen. Det i kombination med signaler om en överenskommelse mellan USA och Kina samt inga nyintroduktioner eller större nyemissioner resulterade i en god marknadsmiljö för aktier som förklarar den starka starten på börsåret, enligt förvaltaren.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.