Starwood accepterar inte Vonovias bud på aktierna i Victoria Park

Starwood uppger i ett pressmeddelande att de inte har för avsikt att acceptera det nuvarande Vonovia-erbjudandet i sin nuvarande utformning för sina A och B aktier.

Den 1 april lämnade Starwood ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park på 34 kronor per aktie i Victoria Park. Starwood kontrollerar nu 24,4 procent av det totala antalet aktier och 32,1 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.

Vonovias bud är på 38 kronor per aktie. Acceptperioden går ut den 18 juni.

Anton Wilén, Finwire

Please follow and like us: