Svensk spelreglering öppnar för konsolidering enligt bransch-chefer

Spelregleringen i Sverige har medfört en tuffare konkurrens som gör de mindre företagen utsatta och påtvingar konsolidering. Det rapporterar Bloomberg News som varit i kontakt med några av branschföretagens chefer.

”Det finns diskussioner och utvärderingar för en potentiell konsolidering. Det är både små företag som kanske känner av konkurrensen på denna tuffa marknad så väl som större företag nyfikna på den svenska marknaden och som vill ha en bit av den”, säger Betssons vd Pontus Lindwall.

Spelregleringen har påverkat bolagens intäkter negativt i år och krympt kundbasen då spelmissbrukare numera kan stänga ute sig själva via tjänsten spelpaus.se.

Utvecklingen och det faktum att ett 80-tal företag verkar med spellicens har gjort det trångt på den svenska spelmarknaden. Därmed talar mycket för en konsolidering.

”Sverige har inte tillräckligt med kunder för alla 80 företag”, säger statliga Svenska Spels vd Patrik Hofbauer till nyhetsbyrån.

Det bedöms dock inte vara sannolikt att svenska spelföretag går ihop för det skulle leda till en överlappning av kunder. Istället kan utländska aktörer vara mer intresserade av ett intåg och nyhetsbyrån lyfter fram GVC Holdings och Flutter Entertainment som potentiella intressenter.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.