Alfred Berg behåller övervikten för aktier – tror på USA

Kapitalförvaltaren Alfred Berg gör inte några förändringar i sin senaste allokering inför december.

Allokeringschefen Jonas Olavi skriver i en kommentar att det var rätt beslut att öka vikten i aktier under november. Den strategin ligger fast inför december och fondförvaltaren har övervikt för aktier.

Slutsatsen för december är fortsatt övervikt i aktier, övervikt i amerikanska aktier, undervikt europeiska och nordiska medan kapitalförvaltaren är neutrala till tillväxtmarknadsaktier samt till japanska aktier.”I Europa ser vi många ljusa tecken, men har ändock valt att använda europeiska aktier som finansieringskälla för övervikten i amerikanska. Om man tror på starkare dollar så bör man vara försiktig med tillväxtmarknadsaktier, vilket vi är, men inte blivit tillräckligt belönade för i och med att tillväxtmarknadsaktier stärkts mest under månaden”, skriver Olavi i månadsrapporten.

I räntebenet fortsätter Alfred Berg med en selektiv övervikt inom krediter och en undervikt i långa statsobligationer.

“Makrobilden ser fortsatt ljus ut och vi bedömer att den goda konjunkturutvecklingen fortsätter väl in i nästa år. Vinsterna ser ut att kunna infrias och pekar för närvarande på ett lyft om cirka 10 procent för 2018. I ett kortsiktigt perspektiv kommer marknaderna att oroa sig för skuldtaket i USA vars beslut skjutits fram till den 8 december. Vi räknar med att detta kommer lösas, men kan mycket väl segla upp som ett orosmoment när vi väl är där”, uppger Olavi.

Olavi gör bedömningen att flera faktorer talar för dollarn.

“Allokeringssynen denna gång tar fasta på de trender vi identifierat som viktiga på både kortare och längre sikt. I korthet kan vi konstatera att volatiliteten ökat, vilket vi bedömer kan härledas till USA och skattereformens tillblivelse. Att den skulle bli av har vi trott, frågan var bara i vilken omfattning och i vilken takt den skulle implementeras. Att striden för Trump varit tuff kan man förstå därför att demokraterna är tvärt emot, förstås, men populariteten bland republikanerna har varit sisådär. Så under nästa år kommer skatterna sänkas ganska brett, men det kommer endast marginellt att förstärka tillväxten (det talas om cirka 0,6 procent av BNP vilket på sin höjd ger någon tiondels högre BNP). 2019 är det sedan tänkt att företagsskatterna skall sänkas och då till 20 procent. Detta bör de en större effekt om och när så sker”, menar allokeringschefen.

Han lyfter även upp att den amerikanska centralbanken parallellt håller på att strama åt sin penningpolitik. Det betyder i klartext att höja räntan och minska ned sin balansräkning.

“Denna trend är intressant att följa särskilt som det blir byte i ledningen när Janet Yellen inte fick fortsatt förtroende utan stafettpinnen överlämnas till ledamoten och juristen Jerome Powell. Denne anses dock föra samma politik som Yellen, men på sikt kan ändock Trump påverka tyngdpunkten då 4 platser skall fyllas i direktionen kommande året”, uppger Olavi.