Amerikanska råoljelager steg med 5,5 miljoner fat under förra veckan.

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 5,5 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 1,0 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -1,4.

Amerikanska bensinlager sjönk med 2,1 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,8 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -1,2.

USAs lager av destillerad olja sjönk med 0,7 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 0,9 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -0,4.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USA v16 Konsensus v15
DOE råoljelager, förändring 5,5 1,0 -1,4
DOE bensinlager, förändring -2,1 -1,8 -1,2
DOE destillerat oljelager, förändring -0,7 -0,9 -0,4

Konsensusdata från Bloomberg

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.