Amerikanska råoljelagren backade förra veckan

De amerikanska råoljelagren backade med 5,1 miljoner fat under föregående vecka, enligt siffror från American Petroleum Institute, API. Väntat var en nedgång om 1,8 miljoner fat, enligt en sammanställning från Thomson Reuters. 

API samlar data på frivillig basis. USA släpper även statistik från energidepartementet, DOE, en statistik som är tvingande.