Amerikanska råoljelagren ökar

De amerikanska lagren av råolja ökade under förra veckan. Lagren steg med 6,2 miljoner fat under vecka, enligt statistik från American Petroleum Institute, API, och som refereras av Reuters. Väntat var en uppgång med 3,2 miljoner fat.

Bensinlagren sjönk däremot med 7,9 miljoner fat, vilket går att jämföra med förväntningarna om en nedgång med 2,1 miljoner fat.

API samlar lagerinformation från raffinaderier, terminaler och pipelines. Informationen lämnas frivilligt. Energidepartementet, DOE, inkräver rapporter.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.