AMF Aktiefond Global steg mer än sitt jämförelseindex

AMF Aktiefond Global steg 4,1 procent under årets fjärde kvartal, vilket var 0,4 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex.

— Globalfonden gynnades positivt av en stor position i tillväxtföretag, bland annat Google och Microsoft och en position av Nasdaq terminer, säger ansvarige förvaltare Björn Lind.

Fonden ligger överviktade i tekniksektorn, halvledare-bolag och kommunikationstjänster. Inom halvledare kan nämnas Nvidia och inom kommunikationstjänster återfinns Google.

Gjordes det några strukturella köp och försäljningar innehavsmässigt, och i så fall varför?

— Under fjärde kvartalet har vi gradvist ökat andelen mer konjunkturkänsliga företag, dock inte företag som är beroende av bättre pris (som till exempel papper) utan mer företag som drivs av ökade investeringar i mer resurseffektivitet, hållbarhet och miljö till exempel.

— På marginalen ligger vi kvar i teknik och vi har ökat andelen konjunkturkänsliga aktier i det fjärde kvartalet.

— I den globala ekonomin ser vi en stabilisering. Det är den ena komponenten. Den andra är uppgången i tekniksektorn. Värderingarna är krävande. Google ser fortfarande intressant ut medan Microsoft har ett högre p/e-tal.

— Mycket talar för att multiplarna inte kommer att expandera, men samtidigt är det lite fel att säga att de är skulle vara bubbel-dyra.

En bransch som förvaltaren lyfter fram som har underpresterat men som han anser bör värderas högre av marknaden är banksektorn.

— Det är en sektor som vi har köpt i under det fjärde kvartalet då vi anser att den är för lågt värderad. Tror man att räntorna har bottnat eller i alla fall att de inte fortsätter falla så borde de kunna klara sig bättre än genomsnittet. Det gäller snarare i USA där det inte är negativa räntor.

De flesta aktiemarknaderna världen över var starka under årets sista kvartal. Några av huvudskälen var fortsatt lätt penningpolitik, bland annat från den amerikanska centralbanken, tecken på en mindre dramatisk Brexit, en de-eskalering av handelskriget mellan USA och Kina samt tecken på en stabilisering av den globala konjunkturen.

Hur ser du på marknadsläget och vilka faktorer är viktigast att ta hänsyn till just nu?

— Mot bakgrund av ovanstående faktorer anser jag att man kan ha en konstruktiv syn på aktiemarknaderna 2020 även om det naturligtvis finns osäkerhetsfaktorer, t ex oron i mellersta östern och det stundande presidentvalet i USA. Faktorerna ovan kan naturligtvis reversera till det värre. Den enskilt viktigaste faktorn är dock sannolikt hur konjunkturen utvecklas. En tydlig försvagning av konjunkturen kommer sannolikt att pressa börserna. Värderingen idag är högre än för ett år sedan och kräver stigande vinster.

De största innehaven i portföljen vid utgången av kvartalet var Microsoft, Google, Alibaba, Walt Disney och Merck.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.