Allt tydligare med avmattning i svensk ekonomi enligt Nordea

Avmattningen i den svenska ekonomin blir allt tydligare och i år stagnerar såväl tillväxt som arbetsmarknad, skriver Nordea i sin senaste konjunkturrapport.

Banken gör också bedömningen att Riksbanken inte kommer att höja reporäntan under prognosperioden och de ser risk för att räntan förblir låg väldigt länge. Kronan väntas också fortsätta sin kräftgång. 

“Tongivande centralbanker har bytt fot och många ekonomier har hamnat i vänteläge. I Sverige är resursutnyttjandet ännu högt, men draghjälpen från omvärlden är begränsad. Bostadsbyggandet minskar samtidigt som hushållen är avvaktande. Tillväxten dämpas framöver, vilket får arbetslösheten att stiga redan i år”, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

Nordea bedömer att den kalenderjusterade BNP-tillväxten ökar med 1,2 procent i år (tidigare prognos från januari var 1,0) och stiger med 1,3 procent nästa år (tidigare prognos 1,3). Under 2018 var tillväxten 2,4 procent.

Den tidigare konjunkturuppgången har inte gjort avtryck i löneökningarna och trenden med måttlig lönetillväxt fortsätter. Det är svårt för Riksbanken att kontrollera inflationen både på kort och på lång sikt. Riksbanken skjuter nästa räntehöjning på framtiden och reporäntan förblir negativ under prognosperioden, skriver Nordea.

“Det talar för en historiskt mycket svag krona, där riskerna blir alltmer märkbara. Inflationsmålet ska stabilisera ekonomin, men riskerar nu att bli destabiliserande”, säger Annika Winsth.

Riksbankens besked att skjuta på nästa räntehöjning är dock lugnande för högt skuldsatta hushåll på kort sikt.

De negativa effekterna av den svaga kronan är märkbara. Till och med exportbolagen höjer sina röster då de är bekymrade för hur den svaga kronan kan komma att påverka svensk konkurrenskraft på lång sikt, skriver Nordea.

“I första hand är det importbolagen som drabbas av den svaga kronan. E-handeln gör det svårt för dem att kompensera för kroneffekten genom prishöjningar. Stabilitet och förutsägbarhet är oerhört centralt för alla företag och risken är att kronförsvagningen hämmar investeringsviljan”, säger Annika Winsth vidare.

Den svenska arbetslösheten väntas stiga till 6,4 procent i år från 6,3 procent i fjol. Nästa år spås arbetslösheten stiga till 6,7 procent.

KPIF-inflationen väntas ligga på 1,7 procent i år och 1,5 procent nästa år. Under 2018 var inflationen 2,1 procent.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.