Analytiker har sänkt vinstprognoserna för OMXS30-bolagen visar genomgång

Analytikerkåren har under de senaste dryga två månaderna sänkt prognosen för den ackumulerade vinsten för OMXS30-bolagen med runt 1,1 procent i år och 0,7 procent för nästa år.

Det visar data från Bloomberg, som Finwire tagit del av.Den justerade vinsten bedöms i år öka med 12,8 procent till drygt 314 miljarder. Nästa år spås en ökning med ytterligare 8,7 procent till drygt 341 miljarder. De totala nivåerna är dock lägre än vad som var fallet för 69 dagar sedan.

För försäljningen ses en viss höjning av den samlade försäljningen i år och nästa år under samma tidsperiod.

Tabell 1 – Bloombergs ackumulerade konsensus över försäljning, vinst, p/e-tal och direktkastning för OMXS 30-bolag, exklusive investmentbolag, i nuläget.

Bloomberg ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exkl investment, nuläge Utfall senaste året Prognos innevarande år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 2 402 361 2 556 209 2 640 685
6,4% 3,3%
Justerad nettovinst, Mkr 278 621 314 149 341 374
12,8% 8,7%
P/E-tal 15,8 14,8
Direktavkastning, % 3,5% 3,6%
Källa: Bloomberg
Tabell 2 – Bloomberg ackumulerat konsensus OMXS 30-bolag, exklusive investmentbolag –
historisk utveckling 

Bloomberg ackumulerat konsensus OMXS 30-bolag, ex investmentbolag
Historik
2018 %-förändring 2019 %-förändring
Försäljning, Mkr
Nuvarande konsensus 2 556 209 0,00% 2 640 685 0,00%
11 dagar sedan 2 558 003 -0,07% 2 640 820 -0,01%
19 dagar sedan 2 556 183 0,00% 2 637 943 0,10%
24 dagar sedan 2 551 880 0,17% 2 634 982 0,22%
51 dagar sedan 2 551 580 0,18% 2 631 269 0,36%
69 dagar sedan 2 548 669 0,30% 2 628 257 0,47%
Justerad nettovinst, Mkr
Nuvarande konsensus 314 149 0,00% 341 374 0,00%
11 dagar sedan 316 844 -0,85% 342 093 -0,21%
19 dagar sedan 316 736 -0,82% 343 617 -0,65%
24 dagar sedan 317 260 -0,98% 344 440 -0,89%
51 dagar sedan 315 780 -0,52% 341 902 -0,15%
69 dagar sedan 317 781 -1,14% 343 854 -0,72%
P/E-tal
Nuvarande konsensus 15,8 14,8
11 dagar sedan 15,1 14,1
19 dagar sedan 15,6 14,6
24 dagar sedan 15,5 14,5
51 dagar sedan 16,6 15,6
69 dagar sedan 16,6 15,6
Direktavkastning, %
Nuvarande konsensus (median) 3,5% 3,6%
11 dagar sedan 3,8% 3,8%
19 dagar sedan 3,6% 3,6%
24 dagar sedan 3,8% 3,8%
51 dagar sedan 3,4% 3,6%
69 dagar sedan 3,5% 3,4%
Källa: Bloomberg
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Tables

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.