“Behåller övervikt för aktier”

Kapitalförvaltaren Alfred Berg behåller sin övervikt för aktier medan obligationer får undervikt. Kassa samt alternativa investeringar har neutral vikt. Det skriver Alfred Bergs allokeringschef Jonas Olavi i en månadskommentar.

Kapitalförvaltaren ser fler kortsiktiga faktorer som kan stödja aktier än faktorer med dragningskraft nedåt.När det gäller aktiemarknader har Alfred Berg övervikt för Japan och USA medan Europa samt tillväxtmarknader har undervikt. Norden har neutral vikt. Det är en upprepning från föregående månad. Amerikanska aktier anses fortsatt vara mest intressanta.

I Norden får alla börser neutral vikt. Danmark får höjd vikt medan Finland får sänkt.

 

“Utifrån ett tekniskt perspektiv ser danska börsen mest intressant ut medan den norska ser mest utmanande ut. Vi gör en mindre förändring och tar ned vår övervikt i finska aktier och lyfter upp vår undervikt i danska aktier till neutral”, skriver Olavi.

 

Förvaltaren ser även risk att analytiker i Norden får justera ned sina prognoser.

 

“Värderingen har kommit ned med kraft i takt med att börserna försvagats, samtidigt som vinstestimaten ännu inte reviderats ned. Vi bedömer dock att det kan finnas risk för motvind vad beträffar estimaten, men bedömer att börsen redan tagit höjd för detta värderingsmässigt. Håller däremot estimaten emot är nordiska aktier att anse som köpvärda utifrån ett värderingsperspektiv”, skriver han.

 

I Europa ser samtliga börser svaga ut, enligt allokeringschefen som upprepar sina vikter från tidigare. Övervikt för Frankrike, undervikt för Spanien och neutralt för Tyskland, Italien och Storbritannien.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.