Blackrock ser positivt på aktier trots ljummen reaktion under rapportsäsongen

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock med dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på aktiemarknadens mottagande av delårsrapporter.

Uppfattningen är att rapportsäsongen har varit högst ovanlig då bra rapporter har bemötts med ljummet mottagande av marknaden. Detta har varit särskilt tydligt i USA där sänkta skatter hjälpt företagen att nå den högsta tillväxten på flera år.

Richard Turnill bedömer att denna reaktion kan vara ett tecken på att aktiemarknaden är oroad över att börsen har nått kulmen.

Men detta till trots kvarstår synen som positiv på aktier, särskilt i USA med skattereformen i ryggen. För 2018 och nästa år tros ett utrymme för goda resultat finnas och därför stärker man övervikten på amerikanska aktier.

Det som särskilt talar starkt för de amerikanska företagen är att de låga skatterna lämnar goda möjligheter för investeringar, vilket man anser inte har fullt ut absorberats av marknaden.

Med detta som bakgrund, tror BlackRock på störst uppsida för amerikanska aktier och slår ett extra slag för sektorer med höga marginaler och starka kassaflöden, som exempelvis teknikbolag.

Som brukligt presenterar Blackrock även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

Man behåller övervikt på amerikanska aktier och övriga globala aktier, förutom för europeiska aktier som man behåller som neutral. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Please follow and like us: