Blackrock ser starka aktiemarknader framför sig trots ökad ekonomisk osäkerhet

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock och dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att fokusera på den starka globala rapportsäsongen under det andra kvartalet.

Siffrorna för perioden har varit starka, särskilt för intäkterna där de har ökat med tio procent i USA. Det är den största ökningen på sju år. Den solida utvecklingen har fått många företagsledare i USA att uppge att de ser positivt på försäljningen fortsatt under 2018, skriver Turnill.På andra håll i världen har intäkterna också varit lika höga för tillväxtländer, men något lägre med japanska och europeiska bolag där ökningarna uppgått till fem procent.

Hursomhelst breder optimismen ut sig och Blackrock förutspår att fortsatt tillväxt, ökade utdelningar och återköp av aktier kommer att driva aktieavkastningen under det kommande kvartalet, framför växande P/E tal.

Det finns också risker på vägen och främst då geopolitiska sådana som handelskrig, vilket ökar den ekonomiska osäkerheten.

Turnills rekommendation för en motståndskraftig investeringsportfölj är att man föredrar företag med starka balansräkningar, som främst återfinns på amerikanska aktiemarknaden, men också på tillväxtmarknaderna.

Som brukligt presenterar Blackrock även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

Man behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier, och undervikt på europeiska. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.

Reno Santic, Finwire
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.