BoE spår svagaste ekonomiska tillväxten för UK sedan finanskrisen

Storbritannien står inför den svagaste ekonomiska tillväxten på tio år på grund av osäkerheten kring landets utträde ur EU och inbromsningen i den globala ekonomin. Det uppgav Bank of England i torsdagens penningpolitiska rapport.

 

Centralbanken lämnade styrräntan oförändrad vid 0,75 procent. Beslutet var väntat och överskuggas av Storbritanniens nära förestående avsked till medlemskapet i EU.

“Storbritanniens ekonomisk tillväxt bromsade in under slutet av 2018 och verkar ha försvagats ytterligare i början av 2019. Inbromsningen speglar i huvudsak en svagare aktivitet utomlands och allt större effekter från brexit-osäkerheten på hemmaplan”, uppgav Bank of England i beskedet, enligt Reuters. 

Centralbanken sänkte i torsdagens rapport BNP-prognosen för 2019 till 1,2 procent, från att så sent som i november ha spått en tillväxt på 1,7 procent. Det är den skarpaste prognossänkningen sedan folkomröstningen om brexit och skulle innebära den svagaste tillväxten sedan finanskrisen.

Samtidigt bibehölls budskapet om att det behövs ytterligare begränsade och gradvisa räntehöjningar, så länge ett avtal om Storbritanniens utträde nås. Detta då inflationen fortsatt väntas noteras kring målet på 2 procent. 

Bank of England, % februari, 2019 Konsensus januari, 2019
Räntebesked 0,75 0,75 0,75

Konsensusdata från Bloomberg

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.