Börsplus ger köpråd för Acosense

Per Hellman, vd, sälj- och marknadsansvarig på Acosense. Företagsbild.

Instrumentföretaget Acosense digitaliserar processindustrin genom att analysera vätskor i realtid med ljudvågor. Bolaget har nyligen stärkt kassan med en företrädesemission och siktet är inställt på positivt kassaflöde i år.

Det ser bättre ut nu än förra gången Börsplus analyserade aktien. Det framgår av en analys daterad den 29 maj.

Acosense har idag ett börsvärde på 28 miljoner kronor och ett resultat på minus 8 miljoner kronor i årstakt. Börsplus ser i ett optimistiskt scenario, tänkbart år 2020, att bolaget kan nå en omsättning på 24 miljoner kronor. Med en värdering på fem gånger omsättningen blir börsvärdet då 120 miljoner kronor, vilket är drygt 320 procent högre än dagens börsvärde.
I det pessimistiska scenariot behöver bolaget fler nyemissioner.”Acosense har en innovativ teknologi som adresserar en global marknad som kan mätas i miljarder kronor. Tekniken är validerad bland annat med återkommande orders från bra kunder. Ett nytt instrument är på väg att lanseras och Atex-klassningen breddar marknaden. Skalbarheten är tydlig. Där står bolaget idag. Vi tror sannolikheten är ganska god att Acosense kan ha betydande försäljning inom ett år eller två. Om inte förr så bör det leda till att aktien värderas upp. Vi höjer rekommendationen för den tålmodige och riskvillige”, skriver Börsplus i sin slutsats kring aktien.

Börsplus betyg blir en femma på tärningsutfallet, vilket ska tolkas som ett köpråd.
Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Börsplus graderar därför som en påminnelse om det stora inslaget av slump sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning.

Henrik Öhlin, Finwire