Commerzbank anser att ECB bör införa ett toleransintervall för inflationsmålet

ECB bör ha större tolerans för att inflationen inte alltid kan noteras exakt på centralbankens målnivå och därför införa ett toleransintervall. Det skriver Commerzbanks seniorekonom Michael Schubert i en analys. 

Ordföranden Mario Draghi har den senaste tiden lagt mycket tonvikt på att understryka vikten av att inflationsmålet på nära, men under, 2 procent uppfylls. Uttalandena syftar enligt seniorekonomen till att argumentera för en fortsättning av den “extremt lätta penningpolitiken” – något som han anser skulle vara ett misstag.Commerzbank anser i stället att ECB bör införa ett toleransintervall om 0,5 procentenheter på vardera sida av inflationsmålet.

“Det skulle göra det enklare att förstå hur ett asymmetriskt mål ska uppfattas, och därmed skapa mer förtroende för penningpolitiken och göra den mer effektiv. Det skulle samtidigt implicera att en mer försiktig hållning till penningpolitiken snarare än en mer aktiv för ECB skulle vara lämplig”, resonerar Michael Schubert.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.