Electrolux bör handlas upp på omstruktureringsbesked enligt Pareto

Vitvarubolaget Electrolux bör handlas upp med 2-4 procent på dagens besked om omstruktureringsåtgärder. Den bedömningen gör Pareto i en färsk kommentar. Aktien är i skrivande stund upp med 1,7 procent.

Banken har en behåll-rekommendation för vitvaruaktien med riktkursen 240 kronor.

Vinstprognoserna hos analytikerkollektivet väntas höjas lika mycket, 2-4 procent, för 2022. Pareto har dock inga egna prognoser för det året.

Bakgrund till analysen:
Vitvarubolaget Electrolux flaggade för att den kommande rapporten för det tredje kvartalet kommer att innehålla negativa engångsposter på cirka 400 miljoner kronor. Detta efter att bolaget beslutat om globala åtgärder för effektivisering och en investering i tillverkning i Ungern. Effektiviseringsåtgärderna som kommer att leda till omstruktureringskostnader om 1,6 miljarder kronor, men även andra engångsposter väntas i kvartalet.

Totalt väntas nära 1 700 tjänster på vitvarujätten att påverkas. De aktuella åtgärderna väntas generera nya årliga besparingar om cirka 500 miljoner kronor, med full effekt från 2022.

“Detta innebär att de totala årliga kostnadsbesparingarna från pågående effektiviseringsåtgärder samt investeringsprogrammet nu väntas bli cirka 3,5 miljarder kronor, med full effekt från 2024”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Efter en tidigare meddelad strategisk översyn har bolaget beslutat att outsourca delar av sin nuvarande tillverkning i Ungern samt investera 100 miljoner euro i automation, digitalisering och produktutveckling vid sin kylskåpsfabrik i Nyíregyháza.

Effektiviseringsåtgärderna samt övertalighet från outsourcingen kommer att leda till omstruktureringskostnader i tredje kvartalet 2019 på cirka 1,6 miljarder kronor. Vidare har Electrolux sett över den allmänna konkurrenskraften i verksamheten i Ungern, och beslutat att outsourca tillverkningen av dammsugare från sin fabrik i Jászberény, samt en väsentlig del av de fristående kylskåp som för närvarande tillverkas där. Detta väntas påverka cirka 800 fabriksanställda och relevanta förhandlingar med fackliga parter kommer att ske.

Tidigare planer på att knoppa av affärsområdet professionella produkter som separat bolag och att vässa konsumentorganisationen innebär en beräknad övertalighet för cirka 875 tjänstemannajobb globalt.

Utöver kostnaderna kring åtgärderna kommer resultatet för det tredje kvartalet att påverkas av utvecklingen av två administrativa ärenden: ett slutligt och icke-överklagbart domstolsbeslut i Brasilien om att Electrolux har rätt att återfå överbetald skatt för 2002-2014 samt kostnader för en förlikning i USA.

Brasilien-domen kommer att leda till en positiv engångspost om cirka 1,4 miljarder kronor som påverkar rörelseresultatet för affärsområdet Latinamerika. Förlikningen i USA medför en negativ engångspost om cirka 200 miljoner kronor, som påverkar rörelseresultatet för affärsområdet Nordamerika.

Detta innebär att engångsposter totalt kommer att ha en negativ nettoeffekt på rörelseresultatet om cirka 400 miljoner kronor. Nettoeffekten på kassaflödet kommer att vara neutral. Rapporten för tredje kvartalet publiceras den 25 oktober 2019, skriver bolaget.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.