“Går inte utesluta en teknisk recession”

Tysklands industriproduktion uppvisade den skarpaste nedgången i november sedan sommaren 2015. Det går nu inte att utesluta en teknisk recession, skriver nederländska finansbolaget ING:s chefekonom för Tyskland, Carsten Brzeski, i en kommentar.

Industriproduktionen backade med hela 1,9 procent mellan oktober och november och dessutom reviderades oktobersiffran ned med 0,3 procentenheter. På årsbasis var produktionen ned med 4,7 procent.

Carsten Brzeski konstaterar att den svagare statistiken inte enbart kan skyllas på problemen i fordonssektorn då nedgången var brett förankrad.

“Faktum är att den sista betydande kvartalsvisa uppgången i industriproduktionen skedde i fjärde kvartalet 2017. Sedan dess har industriproduktionen trampat vatten, först på grund av kapacitetsproblem och nu på grund av en svagare efterfrågan”, resonerar ING-ekonomen.

Carsten Brzeski menar att dagens siffror “tydligt har ökat” risken för en teknisk recession, alltså två kvartal i rad med en krympande ekonomi. Samtidigt vore det enligt honom inte så mycket att oroa sig för ur ett längre perspektiv.

“Faktum är att det fortfarande finns många skäl för att vara optimistisk, till och med för den tyska industrin: trots den senaste tidens nedgång i nya order är orderböckerna rikligt fyllda och bolagen rapporterar fortfarande en produktion nära rekordhöga nivåer”, resonerar chefekonomen.

“I tillägg så bådar den senaste tidens uppgång i fordonssektorns orderingång och gynnsamma finansieringsvillkor i hela ekonomin väl för åtminstone en solid industri- och investeringsaktivitet i 2019”, konkluderar han.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.