Handelsbanken behåller försiktig syn på aktiemarknaden

Handelsbanken behåller sin försiktiga syn på aktiemarknaden.

“Även om vi har en mer balanserad riskbild på längre sikt behåller vi i det korta perspektivet vår försiktiga syn på aktiemarknaden. Kortsiktigt kommer osäkerheten i Mellanöstern fortsätta att oroa marknaden. Efter förra årets kraftiga börsuppgångar krävs det generellt förbättringar i ekonomiska indikatorer för att undvika besvikelser”, skriver banken i sitt månatliga investerarbrev.

Sett till olika aktieregioner gillar Handelsbanken fortsatt den svenska före europeiska.

“På regionnivå föredrar vi fortsatt den svenska börsen framför den europeiska. Vi har en neutral syn på börserna i USA, Japan och tillväxtmarknader. Vi behåller en undervikt i europeiska aktier.”

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.