Handelsbanken höjer riktkursen för H&M  – fortsatta aktieköp från Persson ger kursstöd

Stefan Persson, H&M pressbild
Stefan Persson, H&M pressbild

Handelsbanken tror inte att familjen Persson kommer försöka köpa ut H&M från börsen. Däremot spås aktieköpen fortsätta, vilket bör ge ett fortsatt stöd till aktiekursen.

Detta då storleken på erforderligt kapital skulle göra skuldfinansieringen för dyr och att partnerskap med aktieinvesterare skulle kräva ett gemensamt inflytande som skulle vara oönskat av familjen, skriver banken inför klädjättens kvartalsrapport som släpps den 28 juni.

SHB har i analysen upprepat rekommendationen minska men höjt riktkursen för H&M till 125 kronor, från tidigare 110 kronor.

Försäljningssiffrorna för kvartalet släpps den 15 juni. Handelsbanken spår att försäljningsutvecklingen har varit fortsatt svag under kvartalet. I lokala valutor prognostiseras en försäljningsökning på 1 procent, innebärande en minskning i jämförbara butiker med 5 procent jämfört med samma period i fjol.

Vidare spås rörelseresultatet sammantaget minska med 14 procent till 6,6 miljarder kronor. Detta skulle innebära en rörelsemarginal på 12,4 procent, vilket är 2,5 procent lägre än under samma kvartal i fjol.

Samtidigt har Handelsbanken höjt sin vinstprognos för det andra kvartalet och helåret 2017/2018 med 5 respektive 2 procent, främst på grund av positiva omräkningseffekter på försäljningen till följd av den svaga kronkursen.

Anton Wilén, Finwire

Please follow and like us: