HYG hissar en varningens flagga – Jarl Securities

Foto: Pixabay.

CMC Markets morgonbrev:

Aktier i USA backade med aktiverade tullar på kinesiska importer. Turer kring Rod Rosenstein framtid i tjänst som biträdande justitieminister och övervakande funktion av utredningen kring Trumps potentiella Rysslandsaffärer bidrog också till oroligheter.

 

Konjunkturkänsliga DJI backade 0,7%. Breda S&P 500 föll 0,3%. Indextunga tech-sektorn agerade motvikt med en stark återhämtning i FAANG-bolagen efter en svagare öppning. Även energisektorn gick mot strömmen med stigande olja.

S&P 500 handlas fortfarande över stigande EMA9 och MA20. Negativ divergens mellan MACD och indexet kan tydas. Ett brott på nedsidan och nivåer kring 2873 utgör ett stöd. I 2-timmarsgrafen syns divergensen tydligare.

ETF:en för skräpobligationer HYG i graf nedan handlas i en stigande kil som tenderar att brytas på nedsidan. Som framgår finns även här en negativ divergens mellan ETF:en och MACD. Detta är en varningsflagga även för aktier.

Apple är kvar i en kilformation. Denna typ av kil bryter typiskt ut i trendens riktning, vilket i detta fall i sådana fall blir uppåt.

“Räntehöjning i USA på onsdag …men USD faller mot euron”

Den tio-åriga USA-räntan konsoliderar, se graf nedan. På onsdag kommer räntebesked från Fed. Marknaden diskonterar en räntehöjning med 100%. Nästa höjning förväntas ske i december och diskonteras in med en sannolikhet om 79%. Onsdagen kommer sannolikt ge ytterligare kött på benen för investerare om vad som komma skall för 2019.

Euron har under den gångna veckan stärkts mot USD. Dels med en förväntad effekter från handelskriget som antas bli begränsat. Vidare på grund av Draghi som vill ha ett finger med i spelet. Det genom att flagga för stigande inflation i eurozonen, vilket ökar sannolikheterna för att ECB också tar upp räntan.

För valutaparet EUR/USD har en fas av konsolidering inletts men möjligen kan onsdagens framträdande från Feds Powel skapa rörelse. På uppsidan finns motstånd runt 1,1845. På nedsidan utgör stigande EMA9 liksom MA20 stöd.

WTI-oljan bröt under gårdagen upp genom fib 23,6%. Det med hjälp från OPEC med allierade som motsatt sig Trumps önskan om ökad produktion för att motverka prisuppgång. Detta som en effekt av reducerat utbud med sanktioner mot Iran.

Shanghaibörsen är ner 0,8%. Nikkei är upp 0,8%. Fokus i dag på konsumentförtroende i USA.

 

CMC Markets morgonbrev produceras av Anders Elgemyr på Jarl Securities.

 

 

 

 

 

 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.