Inflationsförväntningarna ett bekymmer för Riksbanken enligt Nordea

Den nedåtgående trenden i inflationsförväntningarna är ett bekymmer för Riksbanken, i synnerhet med tanke på avtalsrörelsen.

Det skriver Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar till morgonens mätning från Prospera, som visade att förväntningarna på den svenska inflationen backade ytterligare något i juni.

Inflationen spås ligga på 1,7 procent om ett år. Chefanalytikern tror att Riksbanken ändå kommer kommunicera att förväntningarna ligger nära inflationsmålet på 2 procent, men han anser att den nedåtgående trenden är ett bekymmer för centralbanken. 

“Inflationsförväntningarna är extra viktiga med tanke på avtalsrörelsen. De nya löneavtalen kommer att undertecknas nästa vår men förhandlingsprocessen har redan börjat. De måttliga löneförväntningarna stöder vår syn om att löneökningarna, och därmed inflationen, inte kommer att öka takten under kommande år”, resonerar Torbjörn Isaksson. 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.