Morgonbrevet: Fed tar kreditrisk och gör USD mer attraktiv…G20 behöver nu agera gemensamt

Visst fanns det en viss oro i marknaden för att Feds vapenarsenal började tömmas efter två paniksänkningar av räntan utan effekt. Men under gårdagen valde Fed att ta bort taket på rådande QE-program som låg på 700 miljarder USD.

Det ger centralbanken möjlighet att i praktiken köpa hur mycket som helst. För första gången lät Fed också meddela att de kommer att köpa företagsobligationer. Trots denna nyhet backade S&P 500 med 2,9%.

I dagsgrafen finns heller inga köpsignaler. Notera dock den positiva divergensen mellan indexet och MACD. Fortfarande saknas en trigger som kan få indexet att stiga.

I veckografen är indexet nere vid 2 200-nivån och närmar sig samtidigt 2083, den nivå som indexet befanns sig på när Trump valdes till president (8 november 2016), vilket bör utgöra någon form av stöd.

I en-timmes grafen nedan syns också hur indexet handlas i en bullish fallande kil, vilka tenderar att brytas på uppsidan. I fall om brott på uppsidan indikerar formationen för en uppgång mot 2 700-nivån.

USD försvagas på Feds senaste agerande. Dock skall noteras att efterfrågan på USD kan komma att öka så länge Fed är förhållandevis ensam om att köpa företags-obligationer. Det då Fed via köp av företagsobligationer tar på sig kreditrisker, vilket andra centralbanker inte har möjlighet att göra eller inte gör i dag. Det ökar i sin tur efterfrågan på USD som tillgång. En stark USD gör det än tuffare för utvecklings-marknader att hitta finansiering och gör återbetalning liksom ränta dyrare, då i termer av den egna inhemska valutan. Därför är det viktigt med en gemensamt koordinerad plan för G7/G20 länderna.

Guldpriset var nere under MA200 men närmar sig nu MA50 och MA20 liksom Fib 50 som utgör motstånd.

S&P 500-terminen är upp med 4,4%. Shanghaibörsen stiger 2,2%. Nikkei stiger hela 7,1%. På dagens makroagenda finns bl.a. tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin och nyförsäljning av hus i USA.

CMC Markets morgonbrev produceras av Carlsquare.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.