Morgonbrevet: Olja stiger med attack på tankfartyg. Kan guld bryta upp med fallande räntor?

Handeln i USA var fortsatt avvaktande i väntan på Fed räntebesked och G20-mötet där förhandlingarna mellan USA och Kina avses att återupptas. S&P 500 stängde upp 0,4%.

Samtliga sektorer handlades upp med undantag för läkemedel och vårdsektorn som gick mot strömmen. Energisektorn var det stora vinnaren som fick kraft av ett stigande oljepris.

S&P 500 konsoliderar strax över MA50.

Ett norskt tankfartyg attackerades i Omanbukten och USA lägger skulden på Iran. Det var andra gången ett tankfartyg attackerades i området och oro för det geopolitiska läget ökade. Det fick i sin tur olja att stiga.

Men som vi skrev i gårdagens morgonbrev förväntas efterfrågan på olja falla vilket också begränsade uppstället. Som framgår i grafen ovan pressas olja av fallande EMA9 liksom MA20. Fib 61,8% utgör stöd. Vid brott på nedsidan kan oljan falla tillbaka till nivåer strax över 42 USD/fat där nästa nivå möter upp.

Inflation i importledet i USA backade enligt statistik som presenterades tidigare. Det indikerar att producenter i Kina sänker sina priser för att behålla marknadsandelar. Det har spätt på förhoppningarna att Fed skall ta ner styrräntan, vilket också syns på den tio-åriga räntan i USA.

USD har dock stärkts mot euron och är nu tillbaka under 1,13-nivån.

Guldet utmanar tidigare årshögsta-nivån.

En räntesänkning innebär att alternativkostnaden för att inneha guld faller. Uppgången drivs därför rimligtvis på av stigande förväntningar om en räntesänkning.

S&P 500-terminen stiger aningen samtidigt som Shanghaibörsen är ner 0,3%. Nikkei stiger dock 0,3%. På dagens makroagenda i USA finns bland annat detaljhandelssiffror.

 

CMC Markets morgonbrev produceras av Anders Elgemyr på Carlsquare.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.