Morgonbrevet: Pingpong-börsen fortsätter

De stora slagen fortsätter på börsen. Det typiska i denna form av börs är att man tappar fokus och rycks med både på upp och nedsidan, vilket trasar sönder de egna strategierna. Fokus, fokus, fokus är det viktiga…

…det vill säga att hålla koll på ett fåtal aktier och vara konsekvent i att arbeta med några få strategier och använda stop-loss i alla trades.

S&P 500 studsade upp efter två dagars nedgång på onsdagen. Redan i inledningen av handeln i USA steg börsen men fick extra draghjälp när oljepriset rekylerade upp med 19 procent, efter dess kraftiga fall.

Ser man till grafen så är inte ens uppgången i oljepriset på 19 procent imponerande. Det skapade en doji (=osäkerhet) i grafen och notera att oljepriset fortsatt handlas nedanför det lägre Bollingerbandet.

Notera dock att det byggs upp en diskrepans mellan olja och oljebolag (ETFen XLE ovan). Denna graf visar att aktiemarknaden inte tror att ett oljepris på dagens nivåer är uthålligt. Detta då det är ytterst få oljebolag som orkar med ett oljepris under 20 USD per fat. Notera det stora gapet som skapats och som nu fungerar som motstånd. Typiskt sett vill traders täppa till detta gap.

Ser vi till det stora perspektivet är det också en enorm divergens som byggts upp mellan oljepris och aktiemarknad. Typiskt sett följs oljepris och aktiemarknad åt i upp- och nedgångar. Men nu faller oljepriset handlöst på det enorma överutbud som skapats. Aktiemarknaden är dopad av alla stöd, medan oljepriset typiskt sett följer BNP-utvecklingen i världen bättre. Det är dock nu ytterligare belastat av marknadskriget mellan Saudiarabien, Ryssland och USA.

S&P 500 slåss fortsatt med motstånden kring 50-61,8 procent Fibonacci och MA50. Notera att den gamla botten på 2855,9 också fungerar som motstånd nu. Momentum är avtagande vilket speglas i RSI 5 ovan och MACD i underkant av grafen. Det behövs helt enkelt ny energi för att S&P 500 ska orka vidare upp från dessa nivåer. Oddsen ligger snarare i riktningen att S&P 500 testar nedåt men det finns inga tydliga säljsignaler i graferna.

I  2-timmarsgrafen syns hur indexet nått MA200. I ovankant syns hur medelvärdena tajtas samman. Endera bryts de, vilket är en säljsignal i det korta perspektivet. Eller så byggs utrymme för ett nytt uppställ.

Techbolagen är drivande på uppsidan med Netflix och Amazon i toppen. För att förstå börsutvecklingen måste man ha dessa aktier under konstant uppsikt.

Även om Amazon och Netflix-aktierna är drivande så bör man notera att Apple-aktien inte orkar igenom MA50 utan nu snarast följer detta medelvärde nedåt. EMA9 fungerade som stöd igår, men den fallande utvecklingen måste snart brytas för att inte en fallande trend ska etableras.

Google-aktien har ungefär samma utveckling. När dessa båda giganter tvekar om riktningen, så är det extra viktigt att vara lyhörd för förändringar. Ett uppställ i dessa två aktier indikerar en uppgång för aktiemarknaden i stort och ett nedställ kommer att tynga hela marknaden

Guldpriset testar uppåt

Även USD ser ut att bygga energi för en test uppåt efter en tids konsolidering. Just nu handlas USD i motsatt riktning mot börsen, dvs en stigande USD ger fallande börs.

Sammantaget så måste det till ny positiv energi i marknaden för att den inte ska testa nedåt. Rapportsäsongen har hittills varit ok, men det är nu som datan börjar strömma in som visar de verkliga effekterna av Coronaviruset. Asienbörserna handlas svagt nedåt. Idag kommer inköpschefsindex i både Europa och USA. I dessa stora slag ska man vara försiktig att läsa in för mycket i dessa då det är diffusionsindex, dvs de visar jämfört med föregående tidsperiod och därmed inte hela verkligheten.

I dag släpps veckosiffrorna för jobb i USA. Förväntningarna ligger kring 4,5 miljoner nya arbetslösa, vilket skulle summera krisen till 22 miljoner nya arbetslösa på bara fem veckor i USA. Det verkar finnas en allmän tro att allt ska återgå till det normala efter att Corona-viruset blåst förbi under hösten. Vi har svårt att se detta hända, men vi kanske bara är gamla och cyniska jämfört med den normala tradern kring 20-30 år som inte gått igenom någon aktiekris alls tidigare. Men vi hoppas förstås att de yngre får rätt.

CMC Markets morgonbrev produceras av Carlsquare.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.