Morgonbrevet: Rött på aktiemarknaden, bitcoin går mot strömmen

Som utlovat inför Kina nya tullar som hämnd på USA:s höjda tullavgifter på importer från Kina som fick effekt i fredags. Kinas nya tullar träder ikraft den 1 juni. Handels-förhandlingarna har uppenbarligen tagit en vändning till det sämre. Givet detta fortsätter investerare att sälja aktier.

 

Cykliskt som tech, finans, sällanköpsvaror och industri tillhörde de stora förlorarna medan kraftförsörjning och fastigheter steg aningen på New York-börsen.

Breda S&P 500 bröt ner genom MA50 för att stänga ner under Fib 78,6%. MA 200 möter upp som nästa nivå på nedsidan runt 2775

I 2-timmargrafen nedan syns hur den stigande kil-formationen i S&P 500 nått sin målkurs

Skräpobligationer bröt ner genom MA50. Nästa nivå på nedsidan finns runt 85.

VIX/skräckindex stängde åter upp över 20-nivån.

Som vi skrivit om tidigare är guld en bra kortsiktig hedge mot tilltagande oro på aktiemarknaderna. Som framgår nedan har guldet brutit upp genom MA50 och handlas nu över den fallande trendlinjen.

S&P 500 terminen är aningen upp på morgonen samtidigt som guldet faller.

Även bitcoin förefaller ha gynnats av den tilltagande oron på aktiemarknaden. Värt att notera är att bitcoin inte stöttas av något faktiskt värde utan styrs tillfullo av utbud och efterfrågan. Om nuvarande handelsmönster (börs ner, bitcoin upp) är hållbart över tid kan således ifrågasättas.

Tyska DAX handlas vid golvet på en stigande trendkanal.

Shanghaibörsen är ner 0,2%. Nikkei backar 0,6%. På dagens makroagenda i USA finns bland annat importprisindex.

 

CMC Markets morgonbrev produceras av Anders Elgemyr på Jarl Securities.

 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.