Morgonbrevet: Signalerar dojis en rekyl upp?

Måndagens sentiment av riskaversion höll i sig även under tisdagen. Cykliska sektorerna som tech, industri, sällanköpsvaror samt bank och finans föll tungt.

Tyngst föll dock energi med olja som backade nära 7 procent. Detta då det senaste uttalandet från Trump signalerar att USA inte kommer att begära reducerade oljeproduktionsnivåer från Saudiarabien.

Det förefaller finnas stora positioner inom både olja och naturgas som tvingas sälja nu. Denna våg påverkar även aktiemarknaden när folk tvingas realisera förluster i olja och oljebolag och därmed tvingas sälja även andra aktier för att täcka upp.

WTI-oljan i veckografen nedan handlas under 55-nivån strax över stöd i form av MA200.

Tidningarna skriver även att fallet i olja fick investerare att oroa sig för konjunkturen och därmed sälja aktier. Frågan är dock om denna tillskrivna oro inte är överdriven – det är ju inte så att efterfrågan faller…inte heller förutspås den falla. Det är alltså inte svårare än så att det är överutbudet som får olja på fall.

Enligt EIA:s prognoser för konsumtion och produktion väntas överutbudet tillta. Den prognostiserade dippen i konsumtion under Q1 2019 förefaller vara säsongsbetonad.

Fallande oljepriser kan samtidigt hålla tillbaka inflationssiffrorna och därmed också påverka centralbankernas räntebeslut.

Breda S&P 500 stängde ner 1,8% som visas i graf nedan. RSI är nere på översålda nivåer. Detta är dock inte på egen hand en signal för uppgång. Samtidigt skapades en doji. Denna indikerar osäkerhet i handel om riktning (alltså upp eller ner). Möjligen är det dags för en rekyl uppåt?

VIX/skräckindex steg 12 procent. Som framgår i grafen nedan har VIX handlats mellan 16 och 26 sedan oktober. Den höga volatiliteten gynnar algofirmor likt Flow Traders och ABC Arbitrage som rimligtvis kommer att presentera bra siffror för fjärde kvartalet 2018. Många professionella aktörer är borta denna vecka och kommer tillbaka först nästa vecka, vilket förhoppningsvis kan få ner volatiliteten då.

I en dagsgraf syns hur en doji (likt i S&P 500) skapades.

I en veckograf syns hur Apple handlas vid stöd. Dags för rekyl?

Guld brottas med MA20.

Guldet har fått kraft av oroligheter på marknaderna och en fallande USD.

Räntorna fortsätter att sjunka i USA. Brexit tyngde dock euron under gårdagen vilket fick USD-index att stiga. Frågan är nu om guldet orkar bryta upp genom MA20 utan stöd från en fallande USD.

Shanghaibörsen är ner 0,1%. Nikkei backar 0,4%.

På dagens makroagenda i USA finns bland annat orderingång av kapitalvaror, befintlig husförsäljning och råoljelager. Det är stängt på börserna i USA i morgon och halvdag på fredag.

 

CMC Markets morgonbrev produceras av Anders Elgemyr på Jarl Securities.

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.