Nästa räntehöjning av RB långt borta bedömer Nordea

Riksbanken, Stockholm. Foto: Rikard Jansson/Finwire

Budskapet i protokollet från Riksbankens senaste möte var ganska neutralt, med en möjlig duvaktig hint. Det skriver Nordea i en kommentar till protokollet som publicerades under onsdagen.

Vid mötet inför julen beslutade Riksbanken att höja reporäntan för första gången sedan 2011. Detta då inflationen och inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent.Samtidigt noterade Riksbanken en osäkerhet i styrkan i det svenska inflationstrycket då inflationsutfallen blivit lägre än väntat den senaste tiden.

“Givet den senaste tidens utveckling i marknaderna och ekonomiska indikatorer anser vi att protokollet på marginalen är duvaktigt. Protokollet stöder vår syn om att nästa räntehöjning är långt borta”, skriver Nordea.

Nordea tror att nästa räntehöjning kommer i december 2019 då ECB förväntas leverera sin första höjning.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.