“Neutral styrränta kan få konsekvenser “

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock och dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på den amerikanska styrräntan.

Styrräntan är enligt Turnill på väg att närma sig sin kortsiktiga jämvikt (neutral räntenivå), och det kan medföra implikationer på finansmarknaderna.

För första gången på ett decennium kommer nämligen marknaderna inte längre att stimuleras av expansiv penningpolitik. Detta skifte kommer troligtvis att drabba risktillgångar och Turnill framhåller därmed fortsatt vikten av en diversifierad investeringsportfölj med fokus på starka balansräkningar.

Som vanligt presenteras även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

Man behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier och undervikt på europeiska. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.