Nordea ser värderingsintervall på 0-3,0 kronor för Starbreeze

Starbreeze logotype.

I en färsk uppdragsanalys målar Nordea upp flera scenarion för spelutvecklingsbolaget Starbreeze som ansökt om rekonstruktion.

 

Värderingsintervallet blir där 0-3,0 kronor när banken tar hänsyn till skulderna i bolaget och man konstaterar att det just nu finns en stor osäkerhet kring framtiden.

Efter gårdagens kollaps på runt 70 procent stiger Starbreeze B-aktie idag med 16 procent till cirka 70 öre.
“Vid en händelse med en ej framgångsrik rekonstruktion finns det ett scenario där aktieägarna förlorar allt”, skriver Nordea.

I dagsläget menar Nordea dock att alla möjligheter är på bordet. I ett scenario där Starbreeze lyckas omstrukturera sina skulder, sänka kostnaderna och sälja av tillgångar som inte hör till kärnverksamheten så finns det ett värde. Samtidigt har förtroendet för bolagets pipeline minskat rejält efter lanseringen av OTWD.

Bland tillgångarna som Starbreeze bör avyttra nämner Nordea samriskbolaget StarVR som bolaget har med Acer samt tillgångarna i Enterspace VR.

“Vi erkänner att det finns dystrare scenarion där företaget skulle behöva avyttra några av sina kärntillgångar i en ‘fire sale’ för att täcka sina skyldigheter”, konstaterar Nordea.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.