Oroande lågt skräckindex, enligt Söderberg & Partners

Söderberg & Partners varnar i sitt veckobrev för volatilitetsindexet VIX. Rapportsäsongen går mot sin start, det finns mängder med konjunkturella frågetecken och oron bland investerare är enligt VIX i princip obefintlig. VIX-indexet ligger enligt förvaltaren på oroväckande låga nivåer.

“Att vi nu står inför en rapportsäsong där osäkerheten och rädslan bland investerarna ser ut att vara nästintill obefintlig gör oss lite nervösa. När vi dessutom sett fortsatt vikande konjunktursignaler och tendenser till en överköpt aktiemarknad, kan rapportsäsongen vara triggern för en eventuell nedåtrörelse, om inte kvartalsrapporterna lyckas leva upp till förväntningarna”, skriver förvaltaren. 
I den amerikanska rapportsäsongen har 83 procent av de fåtal bolag som rapporterat slagit förväntningarna på vinstnivå. Endast 45 procent har dock slagit förväntningarna på högsta raden.

“Även om investerarkollektivet uppenbarligen är väldigt positivt inställt, vill vi höja ett varningens finger för det låga VIX-indexet”, uppger förvaltaren.

När det gäller fondval är numera Fidelity Asia Pacific Opps ett nytt toppval. Tidigare var det Legg Mason QS MV APexJ Eq G&I.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.