PriorNilsson ser svagare konjunktur framöver

PO Nilsson på PriorNilsson ser framför sig svagare konjunktur ett tag framöver, samt tror att börsen hade sin topp i slutet av sommaren 2018. Det framgår av en månatlig kommentar.

Det är fondbolagets bedömning att det var fortsatta utflöden från aktiemarknaderna under december, vilket sänkte aktiekurserna under perioden.

“Dessutom är december lite knepig på grund av att handelsvolymerna i många enskilda aktier går ner inför årsskiftet, eftersom riskaptiten bland många förvaltare är låg. Detta resulterar i att pressen på vissa aktier blir kännbar med stora kursrörelser som följd”, kommenterar förvaltaren.

PriorNilsson går in i 2019 med bilden att börsen hade sin topp i slutet av sommaren samt ser framför sig svagare konjunktur.

Till detta tillkommer en penningpolitik som gått från expansiv till neutral och till och med åtstramande i vissa fall, varför miljön anses vara svår för aktier som allokeringsslag.

 

“Med den tron vi har på vinsterna framöver är det rimligt med viss upprekyl i cykliska aktier, men inget man har kraftig övervikt i under hela året”, avslutas månadskommentaren med.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.