Protektionistisk politik från Trump kan medföra högre inflation i USA – CMC Markets

Pressbild: CMC Markets

Protektionistisk politik från Donald Trump kan medföra högre inflation i USA på grund av ökade importkostnader, enligt CMC Markets brittiska marknadsanalytiker David Madden.

Politiker har uttryckt oro att en förlängd handelskonflikt mellan Kina och USA kan begränsa företagsinvesteringar och utgifter. Samtidigt bedömer den amerikanska centralbanken att det snart är lämpligt att strama åt penningpolitiken ytterligare då man bedömer att det föreligger en stark ekonomisk tillväxt.

Marknadsanalytikern bedömer att Trumps attacker på den amerikanska centralbanken och deras räntehöjningar upplevs allt mindre relevanta mot bakgrund av att en räntehöjning kan komma nästa månad.

Trumps motståndare har även varit snabba att kritisera presidenten kring situationen med Michael Cohen och Paul Manafort. Madden bedömer fortsatt att sannolikheten för att Trump blir avsatt är låg. Vidare uppger Madden att Nafta-samtalen fortlöper väl, vilket anses vara positivt för presidenten.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.