SBAB ser risk med “sen” räntehöjning av Riksbanken

SBAB. logotype.

Riksbankens räntehöjning är konsekvent sett till att Riksbanken sedan tidigare sagt att de troligen kommer att höja reporäntan i december eller februari. Men beslutet är ändå förvånande, skriver bolånejätten SBAB i en kommentar.

Detta då Riksbanken inte valde att höja reporäntan tidigare, och med tanke på den negativa inflationsstatistiken som inkommit sedan förra mötet i oktober.

Riksbanken meddelade under torsdagen den första räntehöjningen sedan 2011. Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.

SBAB konstaterar att den underliggande inflationen, mätt med KPIF rensat för volatila energipriser, föll tillbaka i november och “ligger långt under 2 procent”. Vidare visade det preliminära BNP-utfallet för det tredje kvartalet i år att BNP-tillväxten föll tillbaka vilket “innebär att en nio kvartal lång svit av positiv tillväxt nu har brutits.” 

“Den goda realekonomiska utvecklingen borde ha föranlett en betydligt tidigare höjning av reporäntan. Nu ser jag en påfallande risk för att Riksbanken istället börjar höja reporäntan i ett läge när konjunkturen viker, vilket är stabiliseringspolitiskt olyckligt”, uppger SBAB:s chefekonom Robert Boije.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.