Se upp med dessa risker varnar Blackrock

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock och dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på riskerna kring en potentiell ekonomisk kris.

Kortfattat handlar det om att Turnill inte ser den nya krisen få samma magnitud liknande den för tio år sedan. Med detta sagt råds investerare ändå att hålla en öga på ett par nya så väl som välbekanta risker.

Riskerna är bland annat USA:s stigande offentliga skuld, som är högre idag än jämfört med finanskrisen, samt den högre skuldsättningen med icke-finansiella företag.

Hos Kina spökar höga skulder inom näringslivet och opak belåning, vilket alltihop utgör en finansiell sårbarhet.

Slutligen på global nivå är det svårt att se samma samordnade aktioner bli vidtagna idag som under 2008. Förklaringen ligger i dagens trender mot nationalism och populism.

Investeraren får därför rådgivningen att skaffa sig en motståndskraftig portfölj, men Turnill behåller ändå en preferens för aktier eftersom man kompenseras där med stadig tillväxt och starka företagsintäkter.

Som brukligt presenterar Blackrock även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

Man behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier och undervikt på europeiska. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.

Reno Santic, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.