Sektorn ser billig ut enligt Handelsbanken

Marknadens prognoser och värdering för verkstadssektorn är för närvarande mer osynkad än normalt och sektorn ser onekligen billig ut. Det skriver Handelsbanken i en kommentar som publicerades på torsdagen.

Bankens analytiker konstaterar att den nordiska verkstadssektorn har handlats ner med omkring 20 procent sedan strax innan rapportsäsongen för tredje kvartalet.

Detta sedan de högt ställda förväntningarna på rapporterna inte uppnåddes. Vidare har även sjunkande inköpschefsindex enligt Handelsbanken varit “ett viktigt skäl till den senaste tidens kursfall för i synnerhet cykliska aktier”.

Banken konstaterar att verkstadssektorn ser billig ut då den för närvarande handlas med 20 procents värderingsrabatt jämfört med 10-årsgenomsnittet.

Vidare är marknadens prognoser och värdering för sektorn i nuläget mer osynkad än normalt. Detta då konsensus för närvarande räknar med 4 procents vinsttillväxt under 2019, medan nuvarande värdering implicerar drygt 20 procents vinstfall.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.