Sequioa: Corona är svart svan | SEB: Viruset tynger i flera kvartal

Riskkapitalbolaget Sequoia Capital ser nu coronaviruset som en svart svan*. SEB tror nu på ett U-scenario för världsekonomin och att viruset kommer att tynga under flera kvartal.

 

Sequoia uppmanar de egna bolagen att förbereda sig för ekonomiska chocker framöver. Det framgår av ett brev som Reuters tagit del av.

I brevet uppmanar Sequoia att företagen överväger åtgärder för att motverka effekterna från viruset. Detta inkluderar sänkta kostnader, att se över utgiftsplanerna, se över personalantalet och förbereda sig för en förändrad finansierings- och försäljningsmiljö.

Enligt Sequoia har vissa av företagen redan upplevt fallande intäkter under december och januari. Flera av bolagen uppges vara på väg att missa målen för det första kvartalet på grund av coronaviruset.

“Viruset tynger i flera kvartal”

SEB tror nu på ett U-scenario för världsekonomin orsakat av coronaviruset

Världsekonomin kommer att genomgå ett U-scenario på grund av coronaviruset, det vill säga där krisen tynger tillväxten i flera kvartal innan en återhämtning tar vid vid slutet av året och början av 2021. Det skriver SEB i en makroanalys.

”Vårt huvudscenario är nu U-format med alltjämt relativt begränsade negativa tillväxteffekter (-0,3 till -0,4 procent globalt jämfört med vår prognos i Nordic Outlook februari). Global tillväxt bromsar i detta scenario in från 3,0 procent i fjol men ligger kvar något över de 2,5 procent som är riktmärket för global recession. Bedömningen är att detta följs av en acceleration till 3,5 procent nästa år”, skriver SEB.

SEB tror att de bästa verktygen för att hantera viruset ligger hos Riksbanken men inte i form av återgång till minusränta. Istället vill man se att kreditgivningen underlättas om så behövs, enligt bankens chefsekonom Robert Bergqvist.

Samtidigt verkar ledamöterna inom Riksbanken föredra tillgångsköp före sänkningar. Enligt SEB tros nya obligationsköp bli aviserade vid mötet 28 april.

På annat håll i världen tror SEB också att ECB utökar de månatliga tillgångsköpen med 10 miljarder euro och att inlåningsräntan sänks med 10 punkter. Federal Reserve i USA tros fortsätta sänka räntan till 0,75-1,00 procent och Bank of England väntas följa efter på ordinarie möten i mars.

Ett lugnande besked för aktiemarknaden är i alla fall Joe Bidens comeback i de demokratiska primärvalen för presidentämbetet.

*) En svart svan i ekonomiska termer är en oväntad händelse som får stor påverkan på företagen och bredare ekonomier. Oftast är den svår att förutspå då den kommer så plötsligt och får så pass stort genomslag.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.