Stigande räntor fortsätter att hämma aktier. Fokus på jobbstatistik i USA

CMC Markets morgonbrev:

Räntorna i USA fortsatte upp under torsdagen vilket tyngde S&P 500. Stigande räntor antas dock gynna banker som gick mot strömmen. Tech och sällanköpsvaror föll tyngst.

S&P500 brottas med MA20 som avgör den korta trendens riktning. En stark återhämtning under de två sista handelstimmarna inger en viss förhoppning om en stark öppning av dagens handel.

Amazon bröt ner genom MA20 och handlas nu vid stöd. Ett brott på nedsidan och aktien ska ner till MA100 strax över 1 800-nivån.

I den 10-åriga räntan i USA skapades en doji vilket indikerar osäkerhet. Räntan stiger dock aningen under pågående handel. USD försvagades dock mot euron för första gången efter sex dagars nedgång i paret EUR/USD.

I dag är det fullt fokus på jobbsiffror i USA. Marknaden förväntar sig en arbetslöshet om 3,8% vilket skulle innebära en lägstanivå på 18 år. Även stigande löner förväntas. Lönestatistiken kan även påverka räntorna då de är en vägvisare för inflationen.

Siffrorna är notorisk svårhandlade. Den första reaktionen brukar oftast vara överdriven (oavsett riktning) och därefter brukar indexen arbeta sig tillbaka till utgångsläget igen. Rörelsen i USD brukar vara bästa parametern att följa. Stigande USD ok för USA-börserna men dåligt för Europabörserna.

CMC Markets morgonbrev produceras av Anders Elgemyr på Jarl Securities.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.