Storebrand behåller normalvikt i aktier

Av den senaste marknadsrapporten från norska Storebrand framgår det att man är fortsatt normalviktade i aktier, såväl i Sverige och globalt som på tillväxtmarknader. Man håller samtidigt en undervikt i obligationer i Sverige och globalt samt en normalvikt i krediter.

 

Vad gäller aktier pekar man på att det fortfarande kommer stark statistik från USA samtidigt som inflationsoron hålls i schack. Fortsatt handelskrig och normalisering av penningpolitiken kan inverka negativt framöver, menar man. Storebrand har reducerat aktieexponeringen ytterligare men är sammantaget fortsatt normalviktade inom aktier.

Inom obligationer hålls en undervikt, såväl i Sverige som globalt. I Sverige bedömer man att den svaga kronan och stigande inflation gör det sannolikt att Riksbanken höjer räntan i år efter att ha skjutit upp det otaliga gånger.

På kreditmarknaden ökade spreadarna under augusti. Den italienska budgeten bidrar till ökad oro, men ECB:s nedtrappning av obligationsköp är troligen viktigare för kreditmarknaderna, skriver Storebrand som behåller normalvikten inom företagsobligationer.

Den sammantagna rekommendationen vad gäller tillgångsallokering stannar vid 40 procent aktier, 20 procent obligationer, 20 procent alternativa investeringar och 20 procent penningmarknad.

Jonathan Furelid, Finwire

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.