Swedbank Analys sänker aktievikten ett steg och ökar i räntor inför sommaren

Swedbank. Pressbild.

Inför sommaren intar Swedbank Analys en ökad försiktighet och minskar övervikten i aktier och ökar samtidigt räntor med motsvarande andel.

“Det underliggande starka makro- och vinstscenariot är intakt men då en överraskande stark rapportssäsong inte lyckats lyfta marknaden i motsvarande mån anas en viss mättnadskänsla hos investerare”
framgår det av den senaste uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi.

Sett till regioner fortsätter Swedbank att övervikta USA och tillväxtmarknader då makro- och vinstutsikterna ser ljusast ut där. Europa är kvar som undervikt.

Stefan Linnér, Finwire