Teknologi starkast i rapportsäsongen – men har flest nedåtguidningar

Teknologi är den starkaste branschen i den amerikanska rapportsäsongen, men det också den kategori som har flest nedåtguidningar, följt av hälsovård/läkemedel. Det framgår av CMC Markets veckobrev.

 

Trots ett bra vinstutfall i det fjärde kvartalet för USA-bolaget så syns en tendens till nedguidade vinstestimat för det nya årets första kvartal, vilket är negativt för S&P500.

När drygt 100 S&P500-bolag har rapporterat och vi nu är uppe i ungefär två tredjedelar av samtliga bolag så ligger 72 procent av resultaten bättre än marknaden väntat, det vill säga i nivå med tidigare veckors utfall. Det gäller även intäkter som i 61 procent av fallet har varit bättre än väntat. Bästa sektor vad gäller vinstutfall jämfört med konsensus är liksom tidigare; teknologi.

Högre p/e-tal än genomsnittet

Tittar vi på hur s&P500-bolaget värderas i form av rullande p/e-tal ligger vi efter uppgången hittills i år aningen över den långsiktiga linjen. Det framåtriktade p/e-talet är just nu 15,7 gånger jämfört med tioårsgenomsnittet på 14,6 gånger.

Den genomsnittliga vinst per aktie-tillväxten för helåret 2019 på New York-börsen väntas bli 5 procent. Den prognosticerade vinstökningssiffran är generellt högre ju mer inhemsk (Nordamerika) exponerade S&P500-bolagen är försäljningsmässigt.

Lite oroande är dock att analytiker i genomsnitt har sänkt sina vinstprognoser för S&P500-bolagen med rygt 4 procent i januari i år. Det är drygt dubbelt så mycket som genomsnittet de senaste tio åren. 42 av S&P500-bolagen har guidat sina vinstförväntningar inför Q4 2019, varav 33 har sänkt sina prognoser medan nio ser förbättrade utsikter.

Den sektor som har delat ut flest sådana nedåtguidningar är teknologi, följt av hälsovård/läkemedel.

 

Mer ur veckobrevet:

Veckobrevet: Marknaderna står och väger – håll koll på handelsförhandlingarna

 

CMC Markets veckobrev produceras av Anders Elgemyr och Bertil Nilsson på Jarl Securities.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.