Topp tre att hålla koll på enligt Blackrock

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock och dess chefsstrateg Richard Turnill har i årets första veckokommentar valt att ta fokus på tre viktiga händelser under första kvartalet.

Det tre är Feds möte i januari, den utgående tidsfristen för handelsförhandlingarna mellan USA och Kina samt Storbritanniens utträde ur EU.

Utfallet för samtliga är tre är oklara. För Feds del tror man att det blir mer sannolikt med en paus i räntehöjningarna i mars. Detta eftersom Fed har blivit mer försiktigare nu när man närmar sig neutral nivå, menar Turnill.

Handelsförhandlingarna kan potentiellt ta slut den 1 mars men Blackrock ser att strukturella spänningar mellan länderna kvarstår.

Storbritanniens parlament lär ge små chanser för Theresa Mays brexitavtal att gå igenom.

Blackrock är dock fortsatt av bedömningen att det är osannolikt att Storbritannien skulle lämna utan ett avtal, skriver Turnill.

Mot bakgrund av allt detta rekommenderar Turnill en barbell-strategi, där man exponerar mot statsobligationer som buffert kombinerat med produkter med större riskexponering och avkastning. Exempel som nämns är kvalitetsaktier på tillväxtmarknader.

Som vanligt presenteras även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

Man behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier och undervikt på europeiska. Undervikten på amerikanska statsobligationer ändras denna gång till neutral medan man behåller dem för europeiska ränteprodukter.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.