USA:s nya skattesystem för fonder sänkte börserna bedömer Penser

Erik Penser räknar med en uppåtrekyl under första kvartalet. Detta efter att marknaden under hösten prisat in en recession vilket man själva uppfattar vara ”på tok för mycket” och för tidigt. Det framgår av ett veckobrev.

 

Penser har även tittat närmare på den rejäla nedgången som avslutade fjolåret. Det man kan konstatera är att den inte leddes av makroindikationer eller handelskriget. Utan snarare berodde det på USA:s nya skattesystem för alternativa fonder. Dessa kräver att fonder som minskat i värde måste stå både för slutförlusten och hela kostnaden för belåning. Tidigare var avgiften för hedgefonder avdragningsbar men inte längre under de nya reglerna.”Detta skapade enorma utflöden och spiralen var igång. Situationen förvärrades av att hedgefondindustrin dragits med mycket dåliga resultat de senaste 10 åren”, skriver Penser.De portföljändringar Penser gjort under november är att man har köpt svenska småbolag men minskat i storbolagen. Vidare har man även reducerat exponeringen mot obligationer och hedgefonder medan man ökat på penningmarknaden och köpt inflationsförväntningar i Europa under alternativa investeringar.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.