“Varningssignal från räntemarknaderna”

Aktiemarknaderna har uppvisat en låg toleransnivå de senaste månaderna efter en ökning i volatiliteten i oktober och framåt. En oro för att konjunkturen är på väg att toppa ur och vända ned är en stor anledning till det försämrade börssentimentet, enligt förvaltarna Anders Wilson och Jon Hyltner på Enter Fonder.

Förvaltarna pekar på att det syns extra tydligt i cykliska aktier där bolag som Atlas Copco, SKF och Volvo gått ner mer än 20 procent, trots överlag starka rapporter.

I sin senaste marknadsanalys pekar fondbolaget också på att en klassisk varningssignal från räntemarknaden är nära att blinka rött. Det handlar om att korträntan i USA är på väg att bli högre än långräntan.

“Skulle 2-årsräntan bli högre än 10-åringen är det stor risk att det utlöser ytterligare börsnedgång i och med att så många investerare tittar på denna indikator. Även om det i sig inte behöver betyda att det blir en recession”, skriver förvaltarna som påpekar att en inverterad räntekurva inträffat flera gånger utan att det blivit recession.

För att det ska bli en större krasch liknande den efter IT-bubblan eller finanskrisen bedömer Enter Fonder dessutom att det krävs en rejäl chock i ekonomin. Något som inte ska uteslutas men fondbolaget har i dagsläget svårt att se ett sådant scenario.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.