Veckobrevet: Allt handlar om timing

Hade aktiemarknaden bara handlat om realekonomi så hade vår prognos varit enkel, börsen ska fortsätta falla då alla estimat i marknaden är alldeles för höga.

Men i den andra vågskålen ligger alla stimulanser. Den nya trenden är helikopterpengar från staterna direkt ner i konsumenternas fickor. En stor del av stimulanserna kommer att gå in i aktiemarknaden och hålla denna uppe.

Förra veckan gav ett rejält uppställ i aktiemarknaden och vi är fortsatt i denna tekniska rekyl. Världens stater närmast tävlar om att stötta den underliggande ekonomin för att hantera de enorma effekterna av att länderna successivt stängs ner för att hantera Coronaviruset. Frågan är om det är en teknisk rekyl i aktiemarknaden som snart kommer att följas av en ny nedgångsfas?

Antalet smittade fortsätter att öka men börjar måhända plana ut i Italien. Bristen på tester skapar dock stor osäkerhet i datan.

Sett till antalet döda i olika länder är det svårt att se någon egentlig skillnad mellan västländerna, även om debatten är intensiv om valet av strategi.

De flesta länder bara är i början av den snabba tillväxten av sjukdomsfall även om flera börjar peka ut att även Italien kanske börjar toppa ut i tillväxt.

De länder som sticker ut åt den positiva sidan är asiatiska länder som Taiwan, Sydkorea och Singapore.

Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om huruvida det är Tyskland, Storbritannien eller Sverige som gör rätt eller fel i sjukdomsbekämpningen. I de länder där man lyckas hålla sjukdomsspridningen så pass mycket i schack att hälsovården inte kollapsar, tycks dödligheten i Corona landa kring 1 procent av de smittade. Det är 5-10 gånger mer än en vanligen återkommande influensa och innebär inte på något vis slutet på mänskligheten. De länder som kan få smittan att sprida sig i den takten att hälsovården lyckas hantera de sjuka det landet kommer att komma först och bäst igenom denna kris.

Även om de asiatiska länderna på papperet förefaller vara överlägsna i denna kamp, så är vi inte säkra på att de gör rätt. De håller tillbaka smittan maximalt, vilket gör att det kommer att ta år för dessa länder att skapa immunitet bland befolkningen. Kommer det ett snabbt vaccin som skyddar innevånarna, är detta den rätta vägen. Men ännu ser vi inget genombrott på vaccinområdet och i sämsta fall kan det ta ett år innan ett fungerande vaccin är här

De nya Centralbanks-stimulanserna

Vi har som tidigare sagts börjat svänga över allt mer mot att inte glömma bort den underliggande ekonomin i bekämpningen av Corona-viruset. För även lågkonjunkturer skadar folkhälsan.

Ekonomierna befinner sig i fritt fall och det är bara att vänta in en tsunami av dåliga nyheter den närmaste tiden. För att råda bot på detta har centralbankerna och staterna öppnat kranarna på vid gavel för att motverka fallet.

Den röda linjen är S&P 500-index. Den blå linjen är Feds balansräkning. På en vecka har Feds balansräkning ökat med lika mycket som hela Q1-rundan 2009. Men detta ser ut att bara vara början då många räknar med att Feds balansräkning ska dubblas i år.

Ovan är en sammanställning över stöd som kastats in av olika större länder och regioner efter Corona-utbrottet.

Notera att skalan är stöd i relation till ländernas eller regionernas samlade BNP. Ingen vet hur dessa stöd kommer att påverka ländernas ekonomier långsiktigt. Men en sak är säker. USA är snabbt på väg i Japans riktning där centralbankerna äger den absoluta majoriteten av utestående statsobligationer. Det vill säga: staternas skuldsättning ligger som en tillgång hos centralbankerna.

Någonstans efter vägen kommer detta att skapa en ohållbar situation. Endera leder det till en kapitalistisk form av socialism där allt ägs av staten. Eller så kommer ett läge där någon ny Maynard Keynes sätter sig ner och tittar på balansräkningarna och föreslår en ny modell.

Det enda raka är att centralbankerna skriver ner sina fordringar på staterna till 25 procent som i vilken företagsrekonstruktion som helst. På det sättet kan räntorna släppas upp från minusräntor och nollräntor igen och ekonomierna åter börja fungera. Risken för deflation är annars överhängande. Men det här är en diskussion för framtiden. Nu gäller det att ta en dag i sänder.

Sett ur börsernas perspektiv så har dessa fallit med 35 procent och sedan stigit 20 procent från den nya nivån, tillbaka till 20 veckor glidande medelvärde.

Räntorna har återigen imploderat. Nu testar den amerikanska 10-åringen ner under 1 procent vilket den aldrig har handlats till tidigare.

Det som staterna som pumpar ut pengar i systemet måhända inte inser är att någon måste ta emot dessa pengar. Helst vill de att företagen ska ta emot dem i form av lån. Men det är bara de redan hårt skuldsatta bolagen som vill ha ytterligare lån i kristider. De som ligger plus på tillgångssidan vill inte försätta sig i skuld eftersom det ökar risken för konkurs.

Fed breddar successivt sina köp från statsobligationer till bostadsobligationer och nu under den senaste veckan även till företagsobligationer. Den första linjens försvar är att hålla banker och skuldsatta företag under armarna. Men det går inte att få fart på ekonomin utan att hushållens köpkraft ökar någonstans. Det är därför bara en tidsfråga innan helikopterpengarna kommer att introduceras, det vill säga bidrag till konsumenternas köpkraft. Om summan av dessa helikopterpengar bara är nettot av det som försvinner från köpkraften på grund av en stigande arbetslöshet, så får vi ett nollsummespel. Men detta kommer som sagt snart som ett brev på posten så det gäller att hålla koll på hur marknaderna kommer att ta emot detta.

Hittills är det bara ICA-handlare, apotek, nätdoktorer och vissa tillverkare av sjukvårdsutrustning som är vinnare i krisen. Internettrafiken är dock också vinnare, så IT kommer att vara bland de första sektorerna att snäppa tillbaka. Priserna på bostäder är intimt förknippade med arbetslösheten så denna marknad kommer att drabbas hårt. Hela trenden med uthyrning av kontorshotell som WeWork och svenska Convendum lär få sig en ordentlig törn, även om vi tror på konceptet på lång sikt.

WeWork är inte noterat som aktie med dess obligation har fallit dramatiskt i värde. Den andra stora mottagaren av likviditet är de noterade marknaderna. De enorma stödköpen spiller över kapital på aktiemarknaderna. I Japan köper Bank of Japan redan aktier genom börshandlade fonder (ETFer). Fed är farligt nära denna gräns när man ger sig in på företagsobligationssidan. President Trump har alla skäl i världen att applådera denna utveckling. Detta eftersom han till vilket pris som helst ser ut att vilja hålla S&P 500- index över den nivå där han själv blev vald till USAs president 2016. I annat fall har han svårt att bli omvald. Det är alltså enorma krafter i rörelser.

Utsikterna för den underliggande ekonomin skriker åt aktieinvesteraren att ligga 100 procent likvid. Men de enorma stödpengar som centralbanker och länder kastar in i systemet, arbetar i motsatt riktning.

Ett är i alla fall relativt säkert. Utgå ifrån att alla fundamentalanalytiker som tittar på P/E-tal redan har missat nedgången och även lär missa uppgången. Företagsvinster är inte det som styr marknaden just nu. Det är tillgången på likviditet som styr och där är det utbud och efterfrågan på aktier som är den egentliga drivkraften för aktiemarknaden. Eftersom vi inte sitter på den interna informationen på centralbankerna, får vi nöja oss med att studera graferna. Även dessa manipuleras. Tydligast syns detta i skillnaden mellan kursutvecklingen mellan Shanghai och Hongkongbörserna.

Hongkong-börsen har utvecklats i par med övriga börser globalt. Shanghaibörsen föll kraftigt efter utbrottet av Corona och steg sedan dagligen i tre veckor trots att landet stängdes ner. Det är en anomali som inte går att förklara med annat än stödköp. Den stora frågan är om rekylen är över eller inte.

CMC Markets veckobrev produceras av Carlsquare.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.