Veckobrevet: Hur illa är det? Ungefär som andra världskriget…

När man är mitt inne i en kris så slår tunnelseendet till eftersom fokusering och flykt är två primitiva reaktioner för människan. Men i Sverige har Folkhälsomyndigheten börjat svänga till att ta allt mer hänsyn till ekonomin, vilket har visst stöd i opinionen även om debatten är mycket het.

Vi har sympati för denna ståndpunkt när man ser det enormt negativa genomslaget alla åtgärder kommer att få på den underliggande ekonomin, men detta är självklart en extremt svår avvägning.

Ingen kan fly krisen, den påverkar oss alla

Den stora kraschen 2020 som vi nu genomlever är värre än Asienkrisen 1998, IT-kraschen 2000 och Lehmankraschen 2008, för dessa berörde trots allt endast delar av ekonomin. Kraschen 2020 kan ingen fly ifrån, den påverkar oss alla. Coronaviruset får land efter land att stänga ner och låsa in sina invånare i mer eller mindre frivillig hem-karantän.

I Norge ser det ut som ovan. Notera att det är ok att gå och handla och ha kontakt med dem man bor med om man är frisk. Men det mesta andra är förbjudet utom att gå på tur som endast är förbjudet för de smittade. Notera även att det inte är tillåtet att vistas i hytten.

Litar inte på statistiken

Kina har fått till en fin statistik över hur den våldsamma uppgången i sjukdomsfall lyckades brytas med införande av drakoniska åtgärder. Antalet fall är officiellt nere i noll nu i Wuhan-området. Vi litar inte på statistiken för vi är övertygade om att långt fler är smittade än vad som erkänns utåt. Men åtgärderna har i alla fall visat att det går att bekämpa sjukdomen. Problemet är att på en gång som Kina lättar på åtgärderna kommer sjukdomen att komma tillbaka. Planen är att successivt släppa på locket och invänta vacciner. Förhoppningsvis kommer länderna att bygga ut sin sjukvårdskapacitet så att det räcker kommande veckor, men för den globala reala ekonomin är detta förlopp en ren katastrof. Det finns inga siffror som visar inverkningarna än men Goldman Sachs uppskattar inverkan på USA BNP till minus 24 procent. Vi är tyvärr benägna att tro att de är på rätt spår.

Elförbrukning kan ge en fingervisning

Produktionen av elektricitet i Kina har fallit kraftigt de senaste tre månaderna. Hade varje månad särredovisats hade nedgången säkert varit betydligt kraftigare. Även om kinesiska myndigheter hävdar att de har fått bukt med smittspridningen så tror vi inte att hjulen börjat snurra i Kina igen.

Vi får rapporter från teleoperatörerna att internetnäten hackar under den ökade belastningen. Samtidigt hör vi från telekomleverantörerna att de får massor med beställningar på ny utrustning. Men de kan inte leverera för de egna fabrikerna står stilla. Det samma gäller exempelvis installatörer som inte kan komma in i stängda fabriker och göra underhållsjobb.

I Italien har elkonsumtionen gått ned med 20 procent och befinner sig i ett fortsatt fall. Det kan vara en god prognos för ekonomins läge i sin helhet

I USA avspeglas oron synligast i enskilda aktier som försäkringsbolag som står inför enorma skadeståndsanspråk. AIG kommer förstås att hänvisa till Force Majeure, men kostnaderna kommer ändå att bli gigantiska.

Don’t fight the Fed?

Fed gör nu sitt bästa för att mildra nedgången. Feds stödköp tar nu ordentlig fart och är snart är över och förbi tidigare toppen bara statistiken hinner ikapp verkligheten. Fed har nu upprepat ECBs berömda ord att de gör vad som krävs för att rädda marknaden.

Men detta dämpar inte börsfallet. Detta visar att marknaden förlorat förtroendet för Fed. Axiomet “Don’t fight the Fed” förefaller denna gång vara fel. Det finns två förklaringar till detta. Det ena är att Feds åtgärder är för små men framför allt spelas de ut fel. Det behövs aktioner på G7 eller G20-nivåer som överraskar marknaden. Bristen på koordination mellan länderna är uppenbar.

Ingen gemensam deklaration

Saudiarabien som har ordförandeskapet har sammankallat och genomfört ett första G20-möte på telefon denna vecka. Med på mötet var finansministrar, centralbankschefer och ledare för hälsa, handel och utrikesministärer. Det första mötet gav ingen gemensam deklaration, vilket var ett misslyckande. Ett andra möte med statscheferna förbereds och förhoppningsvis når man längre denna gång. En av låsningarna är ett bråk mellan USA och Kina om ansvaret för utbrottet av Corona.

En mycket viktig överenskommelse vore att Saudiarabien och Ryssland kunde skaka hand på ett nytt produktionstak för olja. Vi tror att massiva försäljningar av aktier och obligationer från oljeländerna är en bidragande orsak till det snabba fallet på världens börser. Vill man bränna fonder som gått kort i marknaden kan man också tillägga att centralbankerna ska stödköpa även aktier.

Dyr USD slår mot alla tillväxtländer

Den enskilt största åtgärden är dock att komma tillrätta med den snabba uppgången i USD. En dyrare USD slår hårt mot alla tillväxtländer som får svårare att låna och får dyrare räntor och amorteringar. Det är ju en tidsfråga innan det är ett antal länder som går i konkurs såsom under Greklandskrisen. Italien ligger närmast till hands just nu även om situationen för Spanien är väl så bister.

USD har skjutit upp över den övre trendlinjen. Det grundläggande felet med Feds politik är att man endast kan bearbeta och mildra symptomen. Man kan inte bota sjukdomen, vilket i detta fall är ett grasserande virus. Det enda som kan påverka denna positivt är att det kommer fram ett vaccin eller att länderna medvetet släpper på de drakoniska åtgärder som införts, med enormt humanitärt lidande som följd.

Som alla vet intar Sverige en särställning i världen. Regeringen, under delegerad ledning till Folkhälsomyndigheten, leder en plan att inte stänga ner landet för fort. Tanken är att låta smittan sprida sig i en hanterbar takt i samhället för att så snart som möjligt skapa en kohort med personer som är immuna, så kallad flockimmunitet. Når man en nivå kring 60 procent så dör smittan ut av sig själv, förutsatt att det inte kommer nya varianter eller att man verkligen kan bli immun.

CMC Markets veckobrev produceras av Carlsquare.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.