Veckobrevet: Toppish – men centralbankerna ger stöd

Jerome Powell, chef för den amerikanska centralbanken sedan februari 2018. By Federalreserve - powell_jerome_060512_8x10, Public Domain, Link

Massmedias och marknadens intresse för Coronaviruset ser ut att vara i avtagande allt med att momentum i smittsprdning i Kina verkar avta och inga riktiga epidemier ser ut att bryta ut utanför Kinas gränser.

Centralbankerna är också tydligt inne i marknaden vilket ger uppgång på världens börser trots fallande BNP-utsikter när världens hela tillverkningsmotor Kina drar ner på takten.

Vi är skeptiska till rapporteringen och vill gärna se att Kina kommer tillbaka både som tillverkare och konsument innan man kan säga att faran är över.

Medan resultatutfallen bland S&P500-bolagen fortsätter att vara starkt med 71 procent bättre än analytikernas prognoser är motsvarande siffra för OMX endast 38 procent. Den svenska verkstads-sektorn noterar en avmattning främst mot fordonssegmentet, med allmänt sett svag tillväxt i Europa och Nordamerika.

S&P 500 slåss vid den gamla toppen. Stöd kommer från de stora kapitalinjektioner som finns i marknaden. Den underliggande oron kommer från hur stor påverkan som Coronaviruset kan få på världsekonomin. I våra ögon så underskattas det senare. Men att balansera ut hur börsen ska reagera på dels fräscha pengar och till det oro för framtiden, är en omöjlig ekvation då vi har ofullständig information. Det är bättre att följa hur marknaden prisar in dessa händelser och agera utifrån det, istället för att gissa sig fram.

Kina stimulerar räntemarknaden varje dag så det finns ingen möjlighet att se hur stora stimulanserna är. Kursgrafen för Shanghaibörsen är dock talande:

Efter ett kraftigt fall och stängd börs under två veckor (vilket inte syns) så har Shanghaibörsen stigit varje dag, dvs de vita staplarna till höger. Formationen är extremt ovanlig och tyder på att någon helt enkelt vill att marknaden ska stiga. Detta sker alltså samtidigt som landet stängs ner.

Samtidigt som aktiemarknaden stiger, faller räntorna snabbt, vilket visar att räntemarknaden inte tror på någon snar återhämtning.

Den statistik som släpps ut från Kina är osäker och bör tas med en nypa salt. Men det går som bekant att handla på allt. JP Morgan har släppt estimat för smittspridningen som det går att handla på. Base case visar hur många fall man tror ska inrapporteras de närmaste månaderna. Blir det färre är det positivt för marknaden, blir det fler så är det negativt.

S&P 500 slåss som sagt med den tidigare toppen. Jobbsiffrorna i USA i fredags var ovanligt starka men marknaden orkade inte handlas upp på detta. Sett till prisgrafen är S&P 500 mogen att testa de tidigare topparna och även övertrumfa dessa. Det som skapar osäkerhet är att momentumindikatorerna inte följer med upp utan befinner sig i fallande trend. Se ovan på RSI5, RSI14 och MACD. En kraftig uppgång kan förbättra detta men det som speglas är annars negativ divergens, där indikatorerna går emot prisgrafen. Detta tyder på att momentum är avtagande. Det behövs endast få negativa nyheter för att få börsen att falla ner igen. Problemet är just nu att centralbankerna är på andra sidan bordet inne och påverkar marknaden varje dag…

I en 2-timmarsgraf syns hur indexet åter handlas tryggt i den stigande korridoren.

Ser vi till världsindexen så spreadar de isär efter det kraftiga fallet, med Sverige och USA i topp och Kina och Ryssland i botten.

Utvecklingen för koppar är er mer ren indikator för vad marknaden tror om BNP-utvecklingen globalt än vad börserna ger, som i högre grad påverkas av tillflödet av pengar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägger man ut koppar och S&P 500 i samma graf så framgår skillnaden rätt tydligt. Det bästa råd vi kan ge är att följa graferna och flytta upp stopparna allt med att marknaden utvecklas.

 

Fortsatt bra rapportutfall i S&P500

När 65 procent av bolagen ingående i S&P500-index har rapporterat sina kv4 2019-siffror (eller motsvarande) har 71 procent varit bättre än väntat på vinst och 65 procent på intäkter. Bästa sektor resultatmässigt är Teknologi, följt av Hälsovård. Liksom förra veckan ligger Energi, kommunala kraftverk (utilities) och råvaror sämst till vad gäller resultat i förhållande till förväntningarna.

 

De svenska bolagens Q4-rapporter

När två tredjedelar av de svenska OMX-bolagen har rapporterat tvingas vi konstatera att utfallet inte har varit särskilt bra. Endast 38 procent blev bättre än analytikernas prognos vad gäller resultatet, men däremot hälften på intäktssidan. Relativt bäst har det gått för bank- och finansaktier, där ju de svenska storbanker har överraskat positivt. Sämre har det liksom i USA gått för de råvarubaserade företagen, men även den stora verkstadssektorn (industrials) visar svaghetstecken med endast 38 procent av resultaten på rätt sida om förväntningsstrecket.

Alfa Laval ökade sina intäkter och resultat kraftigt i kv4/2019. Orderingången föll dock tillbaka något. Bolaget guidar för en ungefär oförändrad efterfrågan i kv1/2020 jämfört med kv4/2019. Nedbrutet på kundsegment ökade orderingången från energisidan samt livsmedel och vatten, men minskade på marinsidan. Geografiskt var Central- och Östeuropa den region som visade på en ökad orderingång för Alfa Laval kopplat till framförallt energikunder i Ryssland.

SKF lyckades hålla uppe sitt resultat i kvartal 4/2019 genom kostnadsbesparingar. Koncernens intäkter under fjärde kvartalet 2019 var något bättre än väntat, medan rörelseresultatet var aningen sämre. Kullagertillverkare noterar en högre försäljning i Asien, en relativt oförändrad dito i Europa och Latinamerika samt en avsevärt lägre fakturering i Nordamerika. Den bästa efterfrågebilden finns i Asien inom energi, tung industri och industriell distribution. Det som drar ned för  bolaget är fordonssektorn i allmänhet. SKF guidar för ett kv1 2020 där efterfrågan bedöms bli lägre än kv1 2019, med Asien som enda region med en positiv avvikelse. Hexagons kv4 2019-rapport var i linje med marknadens prognoser. Bolagets omsättning minskade med 2 procent i jämförbar struktur och exklusive valutaeffekter.

Den organiska tillväxten var +1 procent i Amerika, oförändrad i region EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) samt minus 10 procent i Asien (där speciellt Kina drog ned siffrorna). Vissa byggmarknader försvagades under kv4/2019, medan marknaden för offentlig säkerhet såg fortsatt stabil ut.

Skanska beskriver marknaden för anläggningsprojekt och husbyggande i Sverige som stark, medan däremot marknaden för bostadsbyggande är svag. Byggmarknaden i USA är generellt sett starkt enligt bolaget. Skanska-koncernens resultat för kv4/2019 blev dock sämre än marknadens förväntningar.

CMC Markets veckobrev produceras av Carlsquare.

 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.