Analytiker tror att nybilsförsäljningen i USA backat i december

Den amerikanska nybilsförsäljningen i december spås sjunka med 7 procent till 1,57 miljoner bilar, enligt Kelley Blue Book. Jämförelsen är med samma månad 2016.

Trots för nedgången förväntas december komma att bli den största försäljningsmånaden i absoluta termer.”December borde bli årets största försäljningsmånad, och trots våra förväntningar om en betydande nedgång från året innan kommer den prognostiserade säsongsjusterade årstakten på 17,6 miljoner bilar att bli den tredje högsta i år”, säger Tim Fleming, analytiker på Kelley Blue Book.

Värt att nämna i sammanhanget är att december 2016 var den bästa försäljningssiffran i USA för nya bilar på 15 år. Jämfört med november 2017 kommer decemberförsäljningen att ha motsvarat en ökning med 13 procent.

Sett till biltillverkare förväntas Fiat-Chrysler uppvisa den största minskningen med 11,7 procent. Bäst tros Ford gå med en mindre nedgång på 2,4 procent.