Analytikerkåren har höjt helårsprognoser för Volvo efter delårsrapporten

Volvo Group. Pressbild.
Analytikerkåren har höjt prognoserna på Volvo efter delårsrapporten som släpptes för drygt en vecka sedan den 20 oktober. Rapporten för tredje kvartalet visade ett klart högre resultat än väntat.

Enligt Bloomberg konsensus har analytikerna justerat upp prognosen för verkstadsbolagets intäkter med 0,6 procent för i år och höjt med 1,3 procent för nästa år.Prognoserna för resultat per aktie har höjts med 6,2 procent för i år och ökats med 5,2 procent för nästa år.

Estimaten för utdelning per aktie har höjts med 2,7 procent för i år och ökats med 3,2 procent för nästa år.

Aktiekursen har från och med rapportdagen stigit med 7,7 procent till 167,1 kronor.

 

Volvo Utfall i fjol Prognos i år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 301914 329589 343868
Resultat per aktie, kr 6,57 10,07 10,93
Utdelning, kr 3,25 3,87 4,33
Källa: Bloomberg